KUVATAITEILIJAMATRIKKELI

P23
Boomtown Sunset, 2017, acrylic on canvas, 120 x 100 cm
P34
Three Flowers, Tree & Division / Kolme kukkaa, Puu & Jako, 2006, acrylic and oil colour on canvas
P24
Compression / Tiivistys, 2017, acrylic on canvas, 120 x 100 cm
P26
Wrong Dream / Väärä uni, 2009, acrylic and metal leaf on canvas, 100 x 82 cm
P18
Discussion / Keskustelu, 2013-2016, acrylic and tissue paper on canvas, 120 x 100 cm
P33
Pink Cloth / Vaaleanpunainen liina, 2013, acrylic on canvas, 120 x 100 cm
P3
Painting on a Hot Day I / Maalaus kuumana päivänä I, 2013, acrylic on canvas, 82 x 100 cm. Photo: Seppo Hinkula
P25
Yard with Award / Palkintopiha, 2009, acrylic and oil colour on canvas, 100 x 120 cm
P19
Unfold / Avattu, 2016, acrylic on canvas, 120 x 100 cm
P21
New Morning (August) / Uusi aamu (elokuu), 2016, acrylic on canvas, 120 x 100 cm
P13
Summerhike / Kesäretki, 2015, acrylic on canvas, 120 x 100 cm
P30
Expedition / Retkikunta, 2009, acrylic on canvas, 50 x 82 cm
P22
New Morning (April) / Uusi aamu (huhtikuu), 2017, acrylic on canvas, 120 x 100 cm
P20
Grasp / Ote, 2016, acrylic on canvas, 120 x 100 cm
P32
Painting (Yellow) / Maalaus (keltainen), 2013, acrylic on canvas, 120 x 100 cm
P17
Dream / Uni, 2016, acrylic on canvas, 120 x 100 cm
P16
To Orange / Kohti oranssia, 2016, acrylic on canvas, 120 x 100 cm
P11
Spoonlight / Lusikan valo, 2015, charcoal and acrylic on canvas, 120 x 100 cm
P10
First Gifts / Ensimmäiset lahjat, 2015, acrylic on canvas, 120 x 100 cm
P9
Because of You / Vuokses sun, 2014, acrylic on canvas, 120 x 100 cm
P14
Hut in the Night / Yön maja, 2016, acrylic on canvas
P15
Dunno (Much About the Blues), 2016, acrylic on canvas, 50 x 50 cm
P12
Spring, landscape / Kevät, maisema; 2015, acrylic on canvas, 120 x 100 cm
P8
Last Flower / Viimeinen kukka, 2014, acrylic on canvas, 120 100 cm
P7
Second Part / Kuunnelman toinen osa, 2014, acrylic on canvas, 65 x 50 cm
P2
Painting on a Hot Day II / Maalaus kuumana päivänä II, 2013, acrylic on canvas, 82 x 100 cm. Photo: Seppo Hinkula
P31
Glare / Häikäisy, 2005, acrylic on canvas, 50 x 70 cm
P4
Signpainter’s Love / Kilpimaalarin rakkaus, 2013, acrylic on canvas, 120 x 100 cm. Photo: Seppo Hinkula
P5
Purple Floor / Violetti kerros, 2013, acrylic on canvas, 120 x 100 cm (?). Photo: Seppo Hinkula
P6
Tableau / Kuvaelma, 2009, acrylic on canvas, 65 x 50 cm
P28
Mother’s Purple Sweater / Äidin violetti pusero, 2007-2009, acrylic on canvas, 50 x 65 cm
P1
On the First Day / Ensimmäisenä päivänä, 2013, acrylic on canvas, 120 x 200 cm
OP29
Exhibition view: series of paintings in Gallery Katariina’s Studio, August 2018 / Näyttelynäkymä: sarja maalauksia Galleria Katariinan Studiossa elokuussa 2018
OP28
Drawings to the Darkness, parts Mango and Beetroot / Piirustuksia pimeään, osat Mango ja Punajuuri, 2018, marker pen and acrylic on paper, à 30 x 21 cm
OP30
Translucent, crystal-like 1 / Läpikuultava, kiteenkaltainen 1, 2018, acrylic on paper, 60 x 42 cm
OP32
Archaeon / Arkki (Archaeon), 2018, acrylic on paper, 60 x 42 cm
OP34
Light inside a Tent (detail) / Sisäteltan valo (yksityiskohta), 2018, crayons, pastels, acrylic and marker pen on paper, 10 x 165 cm (flexible)
OP33
On the shelves: Light inside a Tent & Colour of a Sleeping Bag / Hyllyillä: Sisäteltan valo & Makuupussin väri, 2018, crayons, pastels, acrylic and marker pen on paper
OP20
Simulation for an other work / Mallinnus toista teosta varten, 2017, acrylic on paper
OP27
Greetings from Europe, 2015– , acrylic, marker pen etc. on postcards, part of series
OP19
Painting / Maalaus, 2017, acrylic on paper, 30 x 42 cm
OP18
Painting / Maalaus, 2017, acrylic on paper, 30 x 42 cm
OP15
Dripping / Tihkuva, 2017, acrylic and marker pen on paper, 30 x 42 cm
OP16
Painting / Maalaus, 2017, acrylic and marker pen on paper, 42 x 30 cm
OP14
Your Leaf Green Eyes / Sinun kanssasi, Lehtisilmä, 2016, acrylic on paper, rolled
OP13
”Lotte hat blaue Augen”, 2016, acrylic on paper, 42 x 30 cm
OP35
Exhibition view: group of aquarelles in Gallery Katariina’s Studio, August 2018 / Näyttelynäkymä: ryhmä akvarelleja Galleria Katariinan Studiossa elokuussa 2018
OP39
Aquarelles on paper / Akvarelleja paperille, 2018, à 30 x 21 cm
OP36
Origin, 2018, aquarelle on paper, 30 x 42 cm
OP37
Place / Paikka, 2018, aquarelle on paper, 30 x 42 cm
OP25
Matress Columns 1 / Patjakolumneja 2017, aquarelle on paper, à 60 x 42 cm
OP21
Mattress Column 1 / Patjakolumni 1, 2017, aquarelle on paper, 60 x 42 cm
OP22
Mattress Column 2 / Patjakolumni 2, 2017, aquarelle on paper, 60 x 42 cm
OP38
On the studiowall: words and names – sketches, drawings, paintings / Työhuoneen seinällä: sanat ja nimet – luonnoksia, piirustuksia, maalauksia, 2018
OP1
Dwelling / Asumus, 2013, acrylic on paper, 21 x 30 cm
OP12
Series of small paintings on paper / Sarja pieniä maalauksia paperille
OP10
Small Study (No-man’s-land) / Pieni tutkielma (Ei-kenenkään-maa), 2016, aquarelle on paper, 30 x 21 cm
OP8
In the Evening Breeze and Golden Day / Illan tuulessa ja Kultainen päivä, 2016, acrylic on paper, à 60 x 42 cm
OP7
Flowers of the Night and Blue Moment / Yön kukat ja Sininen hetki, 2016, acrylic on paper, à 60 x 42 cm
OP6
Paintings for a Cellar / Maalauksia kellarille, 2016, acrylic on paper, à 150 x 150 cm
OP5
Painting for a Cellar II in the cellar / Maalaus kellarille II kellarissa, 2016
OP40
Corners / Kulmat, painting installation in 1000 den vol. 2 exhibition in an empty potato hall at Tyrnävä, June 2015
OP2
Corner III / Kulma III. Part of an installation in 1000 den vol. 2 exhibition in an empty potato hall at Tyrnävä, June 2015
OW17
Door for PRINZIP installation / Ovi PRINZIP -installaatioon, August 2018
OW18
PRINZIP, 2018, taping installation (detail). Photo: Marcos Katz
OW19
PRINZIP, 2018, taping installation (detail)
OW16
Oulu 1938 (reconstruction) from installation Fatelessness / Oulu 1938 (rekonstruktio) installaatiosta Kohtalottomuus, 2017
OW14
Fatelessness / Kohtalottomuus, 2017, installation (Finnish stamps from 1930’s rearranged to an accordion book shape collection on a rotating platform; boxes, plastic cube, lamps etc.)
OW11
Ink Doll / Mustenukke, 2015. Recycled textiles, cotton thread, sesame seads, ink
OW10
Ink Coat / Mustetakki, 1998. Linen, cotton thread, ink
OW7
Colour Bowls Prosess / Värikulhoprosessi, 2011. Modelling paste, berry juice, tea, watercolour, time
OW8
Bungee Group/ Ryhmäbenji, 2011. Modelling paste, woollen thread
OW9
Bungee Group / Ryhmäbenji. As a part of an installation in 1000 den exhibition in an empty potato hall at Tyrnävä, 2014
OW4
Combing / Kampausta, 1996. Plastic combs, cotton thread
OW3
Ducks from the series The Hunting Theme / Sorsat sarjasta Metsästysteema, 1995. Ready-made objects, plaster bandage, paint, spoon, cord
OW5
Odd Bird’s Nest / Oudon linnun pesä, 2003, plaster. Detail of an installation in the greenhouse of Ainola Park, Oulu
OW6
Return of The Peacock / Riikinkukon paluu, 2003. Digital print in the greenhouse of Ainola Park, Oulu
OW2
Duck Coat from the series The Hunting Theme / Sorsatakki sarjasta Metsästysteema, 1995, collage
OW1
Period Pearls, part of a series / Periodihelmet, osa sarjasta, 1995. Paper mache balls, rubber band, acrylic colour
OW13
Right and Reverse / Oikea ja nurja, 1998. Dress-shaped textile sculpture just before it was buried in the ground to be slowly decayed

On Paper


Other Works


Exhibitions & Cv

P24
Compression / Tiivistys, 2017, acrylic on canvas, 120 x 100 cm
8

I carried this picture
— paintings and paperworks

Solo exhibition in Galerie Pleiku, Berlin.

A piece of advice for those taking a journey: Bring only what you truly need.

In its unique way my exhibition is a part of that endless buzzing, where we humans — from an adequate distance the size of ants — carry our baggage on this planet here and there for a variety of reasons.

Many of the pieces of the exhibition are really nothing more than cropping and framing to events: images without images. They are surfaces for remembering and recalling. They may also be peepholes or secret windows to look through. For the first time, and again. Light and colour is what they are made of.

These works have also been affected by those pocket-sized cardboard cases with oval-shaped or rounded windows on the cover — they used to hold collages of photos of various cities and were maybe once meant to be souvenirs.

9

Kannoin tämän kuvan
— maalauksia ja paperiteoksia

Yksityisnäyttely, Galerie Pleiku, Berliini.

Neuvo matkaan lähteville: Ota mukaasi vain se, mitä todella tarvitset.

Omalla tavallaan näyttelyni on osa sitä taukoamatonta kuhinaa, jossa me ihmiset — sopivalta etäisyydeltä katsottuina muurahaisen kokoiset — erilaisista syistä kuljetamme kantamuksiamme tällä planeetalla sinne tänne.

Näyttelyn teoksista useat ovat oikeastaan vain rajauksia ja kehyksiä tapahtumille, kuvia lähes ilman kuvaa. Ne ovat pintoja, joita vasten voi muistaa ja palauttaa mieleen. Ne voivat olla myös aukkoja, joiden läpi katsoa. Ensimmäistä kertaa, uudestaan. Valoa ja väriä ne ovat.

Myös menneiden vuosikymmenten ehkä matkamuistoiksi tarkoitetut eri kaupunkeja esittelevät taskukokoiset valokuvakoosteet pahvikoteloissa, joiden etukanteen on leikattu ovaalinmuotoinen tai kulmistaan pyöristetty ikkuna, ovat vaikuttaneet teoksiini.

6

Teoksia paperille | Verk på papper |
Works on Paper

Solo exhibition in Gallery Katariina’s Studio, Helsinki.

My exhibition is an entity that can be carried under one’s arm. It travels on a hat rack of a train and then unfolds as a painting installation in a space. Paintings on paper mainly with acrylic and aquarelle colours accompanied by some folds.

The starting points of my pieces are, for example, stacks of mattress pads, the colour of an old sleeping bag and those shade-thriven misleading things that make one paint also something transparent and crystal-like when trying to reach them.

7

Teoksia paperille | Verk på papper |
Works on Paper

Yksityisnäyttely Galleria Katariinan Studiolla Helsingissä.

Näyttelyni on kainalossa kulkeva kokonaisuus. Se matkaa junassa hattuhyllyllä ja sitten levittäytyy tilaan maalausinstallaatioksi. Maalauksia paperille pääasiassa akryyli- ja akvarellivärein mukanaan muutama taitos.

Teosteni lähtökohtana ovat muun muassa patjojen pinot, erään vanhan makuupussin väri sekä ne hämärässä viihtyvät ja eksyttävät asiat, joita tavoitellessaan joutuu maalaamaan myös läpikuultavaa ja kiteenkaltaista.

1

ARKKI (Engl. sheet, ark, archaeon)
– Paintings

Solo exhibition in the library of Tyrnävä.

3

FIRST LIGHT
– Paintings after Winter

4

The contact
– moments on no-man’s-land

New paintings. Wandering from late winter through spring and summer, ending up here.

As I started my journey I had a memory, which now I could call a map. It’s folded to the size of a small envelope, fragile when opened, red carbon paper full of small crosses. This paper, which I once found and which has intrigued me ever since, is my mother’s old embroidery pattern, a script for stitches. It has been an instrument of chores, and doesn’t really have anything to do with the world of art, but the tradition of craft and decoration. Being that, by accident, it is also a beautiful minimalistic drawing. [...]


Read More (pdf)Lue lisää (pdf)
5

Tuntuma
– hetkiä ei-kenenkään-maalla

Uusia maalauksia. Vaellus kevättalvesta kevään ja kesän halki tähän.

Lähtiessäni matkaan minulla oli muistikuva, jota nyt jälkeenpäin voisin kutsua kartaksi. Se on pienen kirjekuoren kokoiseksi taiteltu, avattuna hauras, punainen kalkieeripaperi täynnä pieniä rasteja. Tuo kerran löytämäni ja siitä saakka minua kiehtonut paperiarkki on äidilleni joskus kuulunut kirjontamalli, ommelten käsikirjoitus. Se on ollut käytännön toimien välikappale, eikä oikeastaan liity lainkaan taiteen maailmaan, vaan käsityön ja koristelemisen perinteeseen. Samalla, vahingossa, se on myös hieno minimalistinen piirustus. [...]

Selected Solo Shows

2019 I carried this picture — paintings and paperworks, Galerie Pleiku, Berlin

2018 Teoksia paperille | Verk på papper | Works on Paper, Gallery Katariina’s Studio, Helsinki

2018 Arkki – paintings, Myllykirjasto, Tyrnävä

2017 First Light, ARTtila, Oulu

2016 Contact – Tuntuma, Galleria kajaste, Oulu

2015 Galleria Luoto, Hailuoto

2013 Kemi Art Museum (together with Christelle Mas)

2010 Galleria Uusi Kipinä/Kenno, Lahti Galleria Katariina, Helsinki

2009 galleria napa, Rovaniemi

2007 Galleria 5, Oulu

2005 Galleria Jangva, Helsinki

2001 Galleria Jangva, Helsinki

Selected Group Shows

2018 Alusta, Värinä Gallery, Rovaniemi

2017 Under the Red Sky, Valvegalleria, Oulu

2017 Lapua Museum of Art

2016 K2 Plugged, Galleria 23 Heiskari, Liminka

2016 All in Valsa!, Galleria Värinä, Rovaniemi

2016 Works on Paper, Gallerija Dlul, Ljubljana, Slovenia

2015 Border, Galleria Pihatto, Lappeenranta

2015 Vilho Lampi Museum, Liminka

2015 1000 den vol. 2, contemporary art in an empty potato hall, Tyrnävä

2014 Galleria Uusi Kipinä, Lahti

2014 Hentunen, Kangas & Lamminen, Galleria Värinä, Rovaniemi

2014 1000 den, contemporary art in an empty potato hall, Tyrnävä

2014 Snowball Effect, 2nd Northern Finland Biennale, Rovaniemi Museum of Art

2011 Mail Art by Hildegard Project, Harakka, Helsinki (FI) and Former Iraqi Embassy, Berlin (DE)

2010 Deep Surface, Irvall, Kangas & Sunila, Galleri Kakelhallen, Mariehamn, Åland

2009 Recycling, Riihimäki Art Museum, Riihimäki

2009 Nature Morte, O. Jauhiainen Museum, Kiiminki

2009 Room for Five, Oulu, Finland (9 artists in an exhibition at a private home)

2008 Sillat – Broar – Bridges, the Exhibition of the International Artists´ Symposium arranged by the Finnish Painters´ Union, Turku

2006 Oulu Province Regional Exhibition, Oulu Museum of Art

2005 Colouring Book, Titanik Gallery, Turku and Cable Gallery, Helsinki

2002–2003 Oulu Province Regional Exhibition, Oulu Museum of Art / Kajaani Museum of Art

2000 The 105th Annual Exhibition of Finnish Artists, Kunsthalle, Helsinki

Contact

Leena Kangas

Visual Artist, Painter, Art Critic
Born 1963
Lives and works in Oulu, Finland
+358 44 560 0698
leenax.kangas (at) pp.inet.fi